Vũ Phương Anh (Intermediate, Ielts Starter)

Qua một tháng học tại IMA, các kĩ năng Tiếng Anh của em Ưđã tốt lên rất nhiều, từ điểm khởi đầu với 3.0, sau 3 tuần em đã lên được 5.5. Để có được kết quả này trước hết là sự dạy dỗ rất tận tình của các thầy cô ở trung tâm, đặc biệt là thầy Tom, thầy rất tận tình, thân thiện cùng với cách giảng dạy rõ ràng, sát với đề thi IELTS. Ngoài ra, em còn nhận được sự quan tâm nhiệt tình của các anh chị tại trung tâm đã giúp em có kệt quả thật tốt. Điều cuối cùng em muốn nói là thầy Mark rất đẹp trai Jvà cô Ursh nhiệt tình giúp đỡ cả ở trong và ngoài giờ học! I LOVE IMA©!

ĐỐI TÁC CỦA IMA