Phan Lê Minh _ Lớp IELTS STARTER + 121

Sau khi tham khảo rất nhiều điểm học IELTS, mình và gia đình quyết định chọn IMA theo sự giới thiệu của IDP. Và thật may mắn chỉ trong 4 tuần học cấp tốc, mình đã có những kiến thức bổ ích phục vụ cho kỳ thi IELTS

ĐỐI TÁC CỦA IMA