Nguyễn Thị Nhật Ánh _ Lớp Elementary

Em không nghĩ đi học Tiếng Anh lại vui như vậy. Lớp em có 5 học viên. Chúng em đoàn kết và vui vẻ, nhưng không hề quên việc học. Cô Ching và cô Kelly thật "dễ thương", nói tiếng Anh rất dễ nghe. Em thấy tự tin trong giao tiếp.

Em nghĩ sau khi rời trung tâm, em có thể tự tin nói chuyện với người nước ngoài, việc mà trước đây em không làm được. Em yêu quý cô Ching và mọi người. Một lớp học tuyệt vời. Em nghĩ em sẽ tiếp tục theo học những khóa tiếp theo. 

ĐỐI TÁC CỦA IMA