Nguyễn Hữu Khánh (Pre - int, Inter, IELTS Starter)

Mình năm nay 18 tuổi và đang học cấp 3. Cấp 2 Tiếng anh của mình rất là kém và nhiều lúc chán bỏ bê. Nhưng nhờ người thân chỉ đến chỗ học ở IMA Tiếng anh của mình đã khá hơn rất nhiều. Thầy cô rất  nhiệt tình, cô Ching rất vui tính, mình thích học cô nhất. Ở IMA mình cảm thấy rất thoải mái, môi trường vui vẻ thân thiện. Mình rất thích học ở IMA.

ĐỐI TÁC CỦA IMA