Nguyễn Duy An - Phụ huynh học viên lớp IELTS Siêu tốc

Sau khi tham khảo rất nhiều điểm học IELTS, tôi và gia đình quyết định chọn IMA theo sự giới thiệu của bạn bè. Và thật may mắn chỉ trong 5 tuần con tôi đã đạt được điểm số IELTS ngoài sự mong đợi của cả gia đình. Tôi thấy mình thật sáng suốt khi gửi con theo học tại đây.

ĐỐI TÁC CỦA IMA