Lê Thị Kim Oanh (Pre, Inter, IELTs Starter, 121)

Nhờ các chị, cô chú và các bạn mà em đã trưởng thành lên nhiều <3

Never forget memories

ĐỐI TÁC CỦA IMA