Lê Đức Minh _Lớp IELTS STARTER

Tôi cảm thấy sự quan tâm và giúp đỡ rất nhiệt tình của nhân viên và giáo viên. Tôi thấy thầy Jay và Tom là những giáo viên tuyệt vơi và học vô cùng thân thiện. IMA có môi trường học tiếng anh dạy học rất hiệu quả và trung tâm luôn tạo điều kiện cho tôi khi học ở đây. Tôi càng ngày càng tự tin hơn khi được giao tiếp bằng tiếng Anh hằng ngày với giáo viên nước ngoài và đó cũng là động lực cho tôi học tiếng Anh.

ĐỐI TÁC CỦA IMA