Đinh Việt Khoa (Ielts Advanced, 121)

Khi học tại IMA, em cảm thấy IMA là một môi trường rất tốt để học tiếng Anh. Đặc biệt là teacher Tom, thầy giúp chúng em có hứng thú trong học tập và các anh chị ở IMA cũng rất vui vẻ và nhiệt tình. Em rất thích học tiếng Anh tại trung tâm IMA!!!

ĐỐI TÁC CỦA IMA