Đào Anh Kiệt lớp Ielts Starter, Ielts Upper

Tôi đã học ở IMA được 2 khóa rồi, đó là 1 khoảng thời gian không quá dài mà cũng không quá ngắn. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã được làm quen với những người bạn tuyệt vời, những chị staff dễ thương và những giáo viên năng động, tận tình và đầy nhiệt huyết. Họ đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian tôi học ở đây. Đây như là ngôi nhà thứ 3 của tôi vậy! Tôi sẽ luôn nhớ về IMA, nhớ về nơi tôi đã có những tình bạn đẹp với những giờ học vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. I love IMA and never forget. Peace!

Ps: Dear Giang Ha Dinh, I love you chiu chiu!

Dear Phuong Ha Nguyen and Liên jackfruit, you are perfect women!

Dear Hanh Nguyen, snacks are too expensive! 

ĐỐI TÁC CỦA IMA