Bùi Thanh Hưng (Ele, Pre, Int, IELTS Starter, 121)

Sau 4 tháng học tập tại Anh ngữ IMA, khả năng Tiếng Anh của mình đã được cải thiện rõ rệt. Từ 1 người tự ti và không biết Tiếng anh thì giờ mình đã có thể tự tin và giao tiếp với các thầy cô nước ngoài. Đó là nhờ việc học tập qua các lớp 100% giáo viên người nước ngoài và gia sư có trình độ sư phạm. Thầy cô nhiệt tình và vui tính Cô Oanh, chị Hạnh, Chị Vân và Anh Tiệp rất quan tâm đến học viên.

I love IMA! Ahihi

ĐỐI TÁC CỦA IMA